RTBS Lubin - Mieszkania na własność
Administrowanie

REMONTY TERMOMODERNIZACYJNE 2009-2010:

RTBS w 2010 roku zakończyło kolejne termomodernizacje oraz renowację. Termomodernizacje wykonano na budynkach następujących Wspólnot Mieszkaniowych:
 • Kopernika 6 - remont zrealizowany w roku 2010;
 • Śląska 2-2A - remont zrealizowany w roku 2010;
  Renowację wykonano na budynku:
 • Odrodzenia 25 - remont zrealizowany w roku 2010;

  Kopernika 6 przed termomodernizacją Kopernika 6 po termomodernizacji
  Odrodzenia 25 przed renowacją Odrodzenia 25 po renowacji


  REMONTY TERMOMODERNIZACYJNE 2008-2009:

  RTBS informuje, że przeprowadziło remonty termomodernizacyjne na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych następujących nieruchomości:
 • Mickiewicza 2-4-6 - remont zrealizowany w roku 2008;
 • Mickiewicza 8-10-12 - remont zrealizowany w roku 2008;
 • Broniewskiego 4-4A - remont zrealizowany w roku 2009.

  Remonty termomodernizacyjne obejmowały:
  - ocieplenie stropodachu wentylowanego;
  - ocieplenie ścian zewnętrznych;
  - wymianę okien w częściach wspólnych.

  Wartość przeprowadzonych robót wyniosła ogłółem: 1 163 712,00 zł
  Zwrot premii termomodernizacyjnej dla Wspólnot mieszkaniowych wyniósł łącznie: 226 420,86 zł

  Zdjęcia budynków po termomodernizacji:
  Mickiewicza 2-4-6 Mickiewicza 8-10-12 Broniewskiego 4-4A


  ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

  Obecnie Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego zarządza przeszło 80 Wspólnotami Mieszkaniowymi. Mamy przyjemność przedstawić Państwu przykładowy zakres usług świadczonych przez naszą firmę związanych z administrowaniem nieruchomościami:

 • prowadzenie ewidencji właścicieli lokali i ich aktualizowanie,
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością,
 • zapewnienie świadczenia usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,
 • zapewnienie i nadzór nad wykonywaniem bieżącej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie naprawa budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, zapewnienie pogotowania technicznego,
 • zapewnienie usunięcia awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w umowie,
 • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,
 • płacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, jeśli nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • zawieranie umów na dostawy, roboty, bądź usługi związane z wykonywaniem czynności zarządzania, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej,
 • przygotowanie projektu planu gospodarczego w formie planu rzeczowo-finansowego oraz korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego,
 • przygotowanie i obsługa zebrania rocznego wspólnoty mieszkaniowej, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego dla wspólnoty mieszkaniowej przed terminem zebrania sprawozdawczego, w tym rozliczanie zaliczek z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną wg stanu na 31 grudnia każdego roku,
 • pobieranie należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 • przygotowywanie pozwów sądowych w przypadku zaległości w opłatach,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali celem uzyskania dodatków,
 • świadczenie dodatkowych usług w zależności od potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych,
 • druk książeczek czynszowych.

  Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.


  W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, służymy dodatkowymi informacjami, na ewentualne pytania odpowiemy osobiście lub telefonicznie. Do Państwa dyspozycji jest licencjonowany zarządca nieruchomości.

  Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie Wspólnot Mieszkaniowych jest Pan Tomasz Jeger: tel. 076 / 746 32 40, email:
 • Nasze najnowsze inwestycje:

  Kamienica 1-go Maja
  (nowa inwestycja)
  - budynek mieszkalno-usługowy
  - stylowa architektura
  - wysoki standard
  - garaże w budynku
  - parking zewnętrzny
  - winda
  - dogodna lokalizacja w sercu miasta
  - planowana realizacja 2020-2022 r.
  Zobacz szczegóły oferty

  Kamienica Bema II
  (inwestycja zakończona)
  - budynek mieszkalno-usługowy
  - stylowa architektura
  - wysoki standard
  - garaż podziemny
  - parking zewnętrzny
  - windy
  - indywidualne tarasy
  - dogodna lokalizacja w centrum miasta
  - planowana realizacja 2017-2019 r.
  Zobacz szczegóły oferty

  Osiedle "Przylesie" - Etap II.1 i II.2
  Etap II
  (inwestycja zakończona)
  - nowoczesna architektura
  - budynki 4 piętrowe
  - windy
  - 55 mieszkań
  - wysoki standard
  - garaż podziemny
  - parking zewnętrzny
  - lokale usługowe
  - dogodna lokalizacja
  Zobacz szczegóły oferty

  Biuro sprzedaży mieszkań:
  ul. M. Konopnickiej 5
  tel. 730 540 730 lub 730 740 160
  email:   
  © 2007 RTBS Lubin